voor MKB en particulieren
T: 0318-565567

VAR-verklaring

er 1 mei 2016 vervalt de Verklaring Arbeids Relatie (VAR) en gaat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) in. Onder deze wet worden beoordeelde modelovereenkomsten geïntroduceerd, waarmee de opdrachtgever en u als opdrachtuitvoerder (de zzp’er) hun arbeidsrelatie kunnen vormgeven. De kern hierin is de zelfstandigheid van de zzp’er. Voor de zzp’er als uitvoerder van het werk is het belangrijk om ook volgens de overeenkomst te werken. Dit om een dienstbetrekking (met inhoudingsplicht voor de loonheffing) te voorkomen.

Het gebruik van een modelovereenkomst is niet verplicht. Door het gebruik van deze overeenkomsten en het daar naar handelen, krijgt de opdrachtgever duidelijkheid over het niet hoeven inhouden van loonheffing.  Het gebruik van een modelovereenkomst geeft u als zzp’er géén duidelijkheid over de beoordeling van uw ondernemerschap voor de inkomstenbelasting. De Belastingdienst heeft hiervoor de Ondernemerscheck geïntroduceerd. Het doorlopen van deze check maakt duidelijk op welke aftrekposten u recht heeft.