voor MKB en particulieren
T: 0318-565567

Tussenpoos flexcontract seizoensarbeid weer 3 maanden

Minister van Sociale Zaken Asscher heeft een reeks wetswijzigingen aangekondigd die de werkgeverslasten moeten verlichten. Op korte termijn, namelijk al met ingang van 1 juli, treedt de eerste daarvan al in werking: voor seizoensarbeid zal weer een tussenpoos van drie in plaats van zes maanden gelden voordat een tweede contract kan worden afgesloten.

Tot nu toe is wettelijk vastgelegd dat werknemers na een opeenvolging van drie contracten (met een tussenpoos van ten hoogste zes maanden) een vast contract moeten krijgen. Het gaat dan met name om seizoensgebonden werk (zoals horeca en land- en tuinbouw).

Weer drie maanden
Door de mogelijkheid de tussenpoos te verkorten van zes naar drie maanden kan voor deze functies de tussenpoos van drie maanden uit de oude ketenbepaling worden hersteld.